Zoek:

Video Extreem Comprimeren

Introductie

Stel je wilt een video presenteren op jouw webstek. Dan zijn twee aspecten van belang:

  1. De video moet zo klein mogelijk zijn omdat jouw opslagruimte beperkt is
  2. De video moet zo klein mogelijk zijn omdat jouw bandbreedte beperkt is

Dan is de webm containerformaat, met de codecs VP9 en Opus een goede keuze. Hierbij haal je ongeveer een winst van een factor 5, vergeleken met een mp4 container met dezelfde kwaliteit. Je kunt nog extremer gaan omdat video's op een webstek meestal met lage resolutie beeldschermen bekeken worden.

Voorbeeld

Open een terminal, en cd naar de directory met jouw video die in dit voorbeeld source.mp4 heet.

Voer dan hetvolgende commando uit

time ffmpeg -i source.mp4 -c:v libvpx-vp9 -crf 50 -b:v 0 -vf scale=-1:480 -c:a libopus -ar 16k -b:a 8k target.webm

Hier wordt gebruikt

  • een compressie van 50 (max 63). Lager is hogere kwaliteit en groter bestand
  • een videoresolutie van 480p, met behoud van aspect ratio
  • een audio-samplerate van 16k en een bitrate van 8k (bij muziek hoger gebruiken)
  • stel mono in met -ac 1

Deze waarden maakt de uitvoer target.webm tot 10x kleiner, maar misschien valt de kwaliteit erg tegen. Experimenteer met de waarden tot een goed compromis gevonden is tussen grootte van het bestand en kwaliteit.

Je kunt met het commando mediainfo kijken hoe de videocontainer opgebouwd is. Bijvoorbeeld mediainfo target.webm.

Pagina laatst gewijzigd op 8 juli 2021 om 20:16