Zoek:

WordPress Installatie

  1. Image downloaden van https://wordpress.org/download/
  2. Uitpakken in de directory /var/www/html/, het komt in de subdirectory wordpress
  3. Eigenaar van de files veranderen naar www-data
  4. Database aanmaken: mysql -u root -p
CREATE DATABASE wp;
CREATE USER wpuser@localhost IDENTIFIED BY 'wpu@oog4it';
GRANT ALL PRIVILEGES ON wp.* TO wpuser@locathost;
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

Dan naar https://noppesict.nl/wordpress/ , je krijgt enkele vragen ter configuratie.

Eerste gebruiker wordt schrijver#iederwoord=gelogen. Mail info@linux020.nl.

Pagina laatst gewijzigd op 14 oktober 2019 om 22:01